Utbildning

Vill du gå kurs i vallning?
Tycker du det verkar lite rörigt hur det fungerar?
Ja, det är lite rörigt om man jämför med annan hundverksamhet så som brukshundsklubbens kursutbud som ofta ligger fast i verksamhetsplaneringen.
Måste det vara så? Ja, faktiskt måste det vara så.
Om vi tar det från början, vi är beroende av någon typ av träningsdjur, får eller nöt, för att kunna bedriva kursverksamhet. Många fårbesättningar har lamningar på våren och kan därför inte erbjuda bra djur att valla på förrän tackor och lamm går att skilja åt.
Sedan måste vi ha någonstans att träna på och då kommer ytterligare en faktor till som ingen kan råda över, just det, väder och vind. Efter vintern behöver hagarna torka upp, en del använder fält där man först tar hö eller ensilage till bete och träningshage. När det blir beror på vädergudarna.

Efter det är det när instruktörerna själva har möjlighet att köra igång. Kurser och träningar ska ofta passa in med både de egna djuren, tävlingarna och familjen. Vi har många instruktörer i klubben men det är sällan alla håller kurs under samma år utan det växlar. Vilket gör att det inte alltid är så att det finns en instruktör på nära håll när någon vill gå kurs.
Det är upp till varje instruktör att lägga upp kurserna hur de tycker det fungerar bäst. Några har träffar varje vecka, några vill ha det på dagtid, några på kvällstid och en del vill träna intensivt en hel dag och har träffarna mer sällan.
Men gemensamt för alla och förutsättningarna för att kunna gå kurs är, man måste kunna träna mellan gångerna! Man måste ha tillgång till träningsdjur, egna eller andras.
I och med att all kursverksamhet är beroende av yttre omständigheter blir alltid kursstarterna lite flytande. Det bästa sättet att få reda på hur det ligger till är att ha koll här på hemsidan, eller maila oss (utbildningsansvariga)på kursskanesvk@gmail.com
Vi försöker svara på era frågor så fort det bara går.

Det händer då och då att vi avråder folk att börja valla. Varför då?
Att valla är inte bara en aktivitet vilken som för Border Collien (som det oftast rör sig om). Det är en medfödd instinkt, ofta en mycket stark sådan. Svår att förstå och ibland ännu svårare att hantera.
Vi måste hela tiden se till de djur som vi tränar på, ingen aktivitet får ske på deras bekostnad.
Så om man inte har egna eller andras djur man ska jobba med eller kan valla på och inte har tänkt skaffa djur. Om hunden annars har ett aktivt och bra liv och man är nöjd med sin hund. Då brukar rådet bli, Låt bli!
Ibland händer det att någon fått problem med sin vallhund, instinkten har slagit till fast på ett oönskat sätt. Om det är hundägare utan egna djur så är inte heller då vallningen ett första alternativ att lösa problemet. Då finns det andra kurser som passar bättre. Även i dessa fall försöker vi hitta någon lämplig person som vi vet kan hjälpa till.

Det som vi också jobbar med, är att kunna erbjuda någon aktivitet på vägen från valp till kursstart. Det är under denna tid som många problem, ofta beroende på bristande ledarskap i vardagen, dyker upp. Förberedande vallkurser kan vara bra att börja med!
Så våra förhoppningar är att kunna hjälpa er att få en fungerande vallhund.


Hur får man en bra fungerande vallhund?

Först skaffar man en valp efter föräldrar med bra vallningsmeriter. Ett annat sätt är att köpa en färdigtränad vuxen hund. Bäst hjälp med detta fås genom valp- och vuxenhundsförmedling i SVaK (Svenska VallhundsKlubben) för Bordercollie eller NWKR (Nordiska Working Kelpie Rådet) för Kelpie.
Fråga gärna någon som är aktiv inom SVaK, till råds innan valpen inköps.

När man skaffat en valp ska första året användas till att lära känna varandra och för att bekanta den med arbetsmiljön. Regler ska sättas upp redan från första dagen. Vad som är förbjudet (att sitta i soffan, jaga bilar etcetera), det ska inte ändras från dag till dag. Fem minuter om dagen ensam med hunden i en stillsam miljö räcker för att lära den; kom, stanna eller ligg och fot. Hundens namn, nej och duktig använder man hela tiden i samvaron med hunden.
Det är bäst att man har en hundgård där hunden kan vara ifred och samtidigt inte hittar på något bus när man sysslar med sånt hunden inte kan vara med i.
Löst springande vallhundar utan uppsikt hittar väldigt snabbt på dåliga vanor, sällan goda.

Efter cirka ett år är hunden fysiskt och psykiskt mogen för allvarligt arbete med djuren. Då är det bra om man går på vallhundskurs med hunden. Dessa hålls på flera platser i Skåne. Kunniga instruktörer lär ut hur man utnyttjar sin vallhund på bästa sätt. Därefter har de flesta en hund som kan fungera hemma och en kunskap om hur hunden kan utvecklas vidare om så önskas.

VALPFÖRMEDLINGAR:
SVaK (Bordercollie)
Svenska Working Kelpie Klubben