Styrelse

Ordförande:
Aili Bergsjö
Klårrödsvägen 11
291 92 Kristianstad
070-958 21 33
kro007aa@gmail.com

Vice ordförande:
Jon Knutsson
Musikvägen 6
283 45 Osby
073-024 19 41
knutsson.jon@gmail.com

Sekreterare:
Anna Wannerdt
Rydeholmsvägen 105-0
231 73 Anderslöv
070-326 02 14
wannerdtanna@gmail.com

Kassör:
Carin Lindeberg
Månstorp 118
284 91 Perstorp
0709-69 67 39
carin@skanesvk.se

Ledamot:
Åsa Ramberg
Andrarum Stattena
273 57 Brösarp
073-397 97 40
asa@seemework.se

Göran Zackrisson
Kvesarum 4216
242 94 Hörby
i.g.zackrisson@telia.com

Suppleant:
Vakant

Revisorer:
Tomas Westman
Blekemossa 203
284 91 Perstorp
070-713 39 14
kennellandala@gmail.com

Bo Milton
Andrarum Stattena
273 57 Brösarp
bo@seemework.se

Revisorssuppleant:
Elisabeth Jeppsson
Krunegårdsvägen 49
291 69 Fjälkinge
076-231 91 15
jeppsson.elisabeth@gmail.com