Att tävla i vallning

De vanligaste tävlingarna är:

NN1 & NN2 = Nöttävlingar

IK1 & IK2 = Fårtävlingar

Dessutom anordnas VP för både nöt och får.

För mer info om våra olika tävlingar hänvisas till SVaKs hemsida:

http://www.svak.se/?page_id=149