Medlemsträff 13 september

Hejsan alla trevliga medlemmar 😊

Det märks att vi inga tävlingar haft därför tycker vi i styrelsen att det är dags att träffas och umgås lite, givetvis enligt alla idag gällande konstens regler.

Söndagen den 13 september åker vi till Eric och Caroline Adsekes besättning och det som Eric skriver i sitt brev till oss ( inkopierat nedan) gäller.

Anmälan sker till Aili Bergsjö på antingen sms, 0709-58 21 33, eller på messenger.

Kostnad för denna träff där klubben bjuder på korv med bröd och en dricka är 100:-/deltagare.

Behöver ni en mer utförlig vägbeskrivning så vidarebefordrar jag Erics telefonnummer till er 😉

Mycket välkomna önskar Aili/ Styrelsen

Hej

Vi tänkte att vi har lite grindar framme till en enklare bana på båda ställena. Exakt vad ni kallar träffen kan ni ju välja. 

Söndag 13 sep. Mellan 10-14 resp 13-17 

Hundar/förare på VP/Ik1 nivå kan valla i Slättaröd mellan 10 och 14 sedan får man gärna ansluta till Hovdala

Vägbeskriving: ifrån Sösdala kör mot N Rörum efter drygt 3 km sväng vänster vid skylt Slättaröd, efter 750m ligger fältet på höger sida

På Hovdala kan hundar/förare på IK2 nivå valla mellan 13-17, givetvis får man gärna vara med i Slätttaröd.

Vägbeskriving: När man kommer in på hovdala-området ifrån Hässleholm/Tormestorps-hållet svänger man in på första grusvägen till höger, kör rakt fram och igenom vägbommen, därefter andra vägen till vänster där man sedan efter ca 100m kan parkera längs med kanten.

Givetvis gäller god djurhantering.

Mvh Eric

Inställd medlemsdag 19/4

Hejsan!

Vi i styrelsen vill påminna om att det blir ingen medlemsvård den 19/4, vi hoppas på att allt ska kunna komma igång på höstkanten igen eller när restriktionerna har lättat gällande  smittspridningen och att livet då ska kunna fortgå som vanligt vad det nu är…..

Vi får vara glada över den kick off vi fick med Marianne Klima den 22 feb och som blev väldigt uppskattat av de 30-tal som var där. Tack Marianne för detta.

Det finns dock en del instruktörer som håller kurser i små grupper och jag tycker ni gott kan träffa varandra i grupper o träna ihop, inte fler än 10 st i varje grupp så ni inte glömmer bort varandra 😉 .

Ha de bra /Styrelsen

SKKs åtgärder mot covid-19

Dessa beslut gäller tillsvidare och följs upp kontinuerligt av SKKs centralstyrelse, CS, och kansliets ledningsgrupp som noga följer utvecklingen och kommer att ta nya beslut när behov uppstår.

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure. Läs mer om inställda SKK-evenemang och force majeure.

Rekommendationer för års- och fullmäktigemöten

Alla klubbar inom SKK-organisationen behöver skjuta upp sina fysiska års- och fullmäktigemöten eller att genomföra dem på distans. Många av våra klubbars medlemmar är äldre, ingår i en riskgrupp eller behöver resa för att medverka på års- och fullmäktigemöten. Att en så stor andel av medlemmarna är förhindrade eller känner oro för att delta vid föreningens viktigaste möten ger inga bra förutsättningar för medlemsdemokrati.

Dispens för senarelagda årsmöten till efter sommaren

Den 11 mars 2020 beslutade SKKs Centralstyrelse att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Den 27 mars beslutade CS att förlänga dispensen till efter sommaren.

Årsmöten och fullmäktigemöten på distans

Med anledning av covid-19 kan SKKs anslutna klubbar arrangera förenklade årsmöten och fullmäktigemöten på distans med start den 14 april 2020. Här beskriver vi hur det ska gå till för att vara godkänt.

Information till svenska domare

Svenska domare som vill avboka uppdrag utomlands på grund av egen oro för coronaviruset kan göra det utan disciplinära åtgärder från SKK. Det gäller samtliga kategorier av svenska domare.

Tips till hunduppfödare

I samband med en valpkull får hunduppfödare ofta fler besök. Därför har vi sammanställt några tips till dig som har en valpkull, för hur du och dina valpköpare tillsammans kan minska risken för smittspridning.

Receptionen på SKKs kansli är stängd

Svenska Kennelklubbens kansli stänger sin reception till och med den 13 april. Kansliets arbete fortgår som vanligt, men var gärna förberedd på något längre handläggningstider.

 

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

Viktig info från styrelsen SVAK

För att om möjligt minska smittspridningen av Coronavirus har styrelsen beslutat att alla kommande prov och tävlingar ställs in från och med idag. Vi vet inte för hur lång tid framåt, vilket innebär att vi inte heller vet hur det går med de olika mästerskapen. Vi får se helt enkelt och fatta nya beslut allteftersom vi vet mer. När det gäller kurser och träningar så hoppas vi att alla tar sitt ansvar och följer folkhälsomyndighetens råd !!
2020 blir ett annorlunda år, det kan vi alla konstatera.
Ta väl hand om er
// styrelsen gm Lena M

Medlemsclinic för Marianne Klima

Den 22 februari 2020 mellan kl 12-16 anordnas en medlemsclinic med Marianne Klima plats blir i Venestad på Björkängs Stuteri. Kåstagårdsvägen 92, 291 92 Kristianstad. Anmälan på sms till Aili Bergsjö 0709-582133, kostnad 100:-.

Styrelsen har nu ambitioner att anordna en aktivitet varje månad och vi startar nu med Marianne och hoppas att allt ska falla väl ut.

Så här presenterar Marianne sitt upplägg av denna dag:

Jag har blivit inbjuden av klubben att hålla clinic om min träning.

Här kommer en kort beskrivning av innehållet.

Jag kommer att prata om och visa hur jag tränar mina hundar från valp till fulltränad hund. Vi inleder med teori och träningsfilosofi. Jag kommer att beskriva hur jag tänker när jag lägger upp min träning både i träningshagen och fysiskt/mentalt. Sedan visar jag med min och andras hundar olika stadier i träningen med olika typer av hundar.

Jag vill gärna ha ett levande samtal under hela clinicen som kom laddad med frågor och funderingar.

Väl mött!

Styrelsen Skånes VK

Jul och Nyår står för dörren!

Jul och Nyår står för dörren!  Jag vill tacka alla medlemmar som gjort denna klubb möjlig med alla de insatser ni gjort på ideell basis. Ni är alla fantastiska ❤️. Att det blir lite meningsskiljaktigheter emellanåt hör till i en förening, jobbigt tycker en del men faktum är att oftast bygger det till en mer stärkande klubb och starkt utvecklande genom att kunna diskutera bästa lösning 😉.

Ser fram emot 2020 då vi har fått fram fina idéer till medlemsvård. Kallelsen till årsmötet ligger i tidningen Omkring, vill du göra din röst hörd om framtiden så glöm inte att betala in medlemsavgift. Styrelsen vill se många som möjligt på mötet.

Jag har idag fixat julstämningen i mitt hus och vill med hela styrelsen Önska er en riktigt God Jul o Gott Nytt År/er orförande Aili

 

 

Studiebesök hos Linda Jonsson på Väståkra Gård

Välkomna till studiebesök hos Linda Jonsson!
Linda är snäll och berättar för oss hur de arbetar med sin fårbesättning.
När; den 17/11 kl 11.00-13.00
Plats; Vi ses i Smygehus (glasskiosker) därifrån samåker vi till fåren.
Klubben bjuder på kaffe och kaka.

OBS!! Glöm ej rena skor!

Sista dag för anmälan 12/11

Osa; wannerdtanna@gmail.com

Väl mött/Linda och Styrelsen Skånes Vk

 

Bilden kan innehålla: utomhus och natur

Foto: Linda Jonsson ©