Viktig info från styrelsen SVAK

För att om möjligt minska smittspridningen av Coronavirus har styrelsen beslutat att alla kommande prov och tävlingar ställs in från och med idag. Vi vet inte för hur lång tid framåt, vilket innebär att vi inte heller vet hur det går med de olika mästerskapen. Vi får se helt enkelt och fatta nya beslut allteftersom vi vet mer. När det gäller kurser och träningar så hoppas vi att alla tar sitt ansvar och följer folkhälsomyndighetens råd !!
2020 blir ett annorlunda år, det kan vi alla konstatera.
Ta väl hand om er
// styrelsen gm Lena M