Vallhundar i nötbesättning

Sven och Lena Svensson bor på en gård utanför Brösarp i Skåne. Där har de 55 mjölkkor och lika många ungdjur. På gården finns också 30 tackor.
Sven började fundera på att skaffa hund för att underlätta i hans jordbruk på mitten av 80-talet. 1988 köpte han vallhunden Lizzi. I dag har de tre vallhundar som hjälper till på gården. Sven tycker att vallhundarna underlättar enormt i hans arbete. Han tjänar så mycket tid på att ha vallhund att han rekommenderar alla jordbrukare till detta.
– När djuren ska ut på bete tjänar man upp till en timme per dag under betessäsongen, berättar Sven.

Det som började som ett behov för att underlätta Svens arbete är idag ett stort fritidsintresse, där familjen också blivit engagerad.
– Man har upptäckt ett liv utanför gården som är roligt och inspirerande, säger Sven.
Han sitter med i Skånes Vallhundsklubbs tävlingskommitté sedan tio år tillbaka. Därmed är han inblandad i all tävlingsverksamhet som klubben bedriver.
– Att tävla med sin vallhund betyder att man får en bättre hemmahund, tycker Sven.
Framtiden för vallhundarna ser han på med tillförsikt. Eftersom bondeyrket alltmer blivit ett ensamt yrke kommer vallhunden här väl till pass. När hela familjen förr fick delta för att driva hem djuren från bete, klarar en person det med en bra vallhund idag.