Upptäckter

Ibland händer det fantastiska saker. När jag satt och läste Lena Karlssons blogg (http://tynantbordercollie.blogspot.se/) om hur hon tränade en hund, gick det plötsligen upp för mig hur jag skulle göra med min hund. Jag gick faktiskt från datorn rakt ut i hagen och fick mig en riktig aha-upplevelse. Och det är charmen med att träna vallhundar, det behövs något hos mig som förare som får poletten att ramla ner, och att jag sedan får hunden att förstå vad jag menar.

Samma sak sker ofta när man träffas och tittar på olika ekipage tillsammans. Det gjorde vi sist på en instruktörsträff under hösten. Varje gång tänker jag att detta borde vi göra oftare.
I det sammanhanget tänker jag på vad Karin Söderberg sa på en clinic hon hade, och som jag tycker är så klokt: Om hunden inte gör som du vill har du inte inte lyckats förklara för hunden vad du vill, det är aldrig hundens fel.
Det finns alltid en nyckel (eller flera kanske) till varje hund, grejen är att hitta den. Och då är det inte så dumt att titta på hur andra gör.

SVaK:s styrelse har inför kommande årsmöte 2014 gett ett nytt förslag till stadgar både för Lokalklubbarna och SVaK. Det finns nu på vår hemsida (https://skanesvk.se/start/medlem), under medlemsfliken. Läs det inför vårt årsmöte.

Missa nu inte årets julfirande, fantastiskt att vi kan vara på Christinehof, ett stort tack till de som gjort detta möjligt!

eder ordförande
Kicki Myrberg