Uppdateringskurs för instruktörer 5 mars 2011

Text och foto: Paula Zieger

Lördagen den 5 mars var det dags för instruktörerna att samlas för en uppdatering.

Nästan alla var där, en fantastisk uppslutning! Till och med vårsolen var på plats!
Anna-Karin Gustafsson var inbjudan för att berätta om hur hon ser på vallhunden och vallning och utifrån det, visa hur hon tränar hund.

Hon berättade om de olika stegen som hennes träningsmetod bygger på.

Under dagen demonstrerade hon sedan sin träningsmetod på flertalet hundar.
Anna-Karin berättade vad hon såg och hur hon upplevde hunden. Föraren fick sedan berätta sina tankar kring hunden.

Efter det kom de övriga instruktörerna med sina reflektioner över vad de sett, ofta följt av livliga diskussioner. Diskussionerna blev väldigt många och del riktigt långa.
Precis så som det ska vara på en bra uppdateringsdag!

Stort tack till er alla som var där och bidrog till att göra dagen så bra!
Ingen nämnd, ingen glömd!

Tommy och Paula
UBA i Skånes VK