Uppdateringar från styrelsen.

Som ni vet blev vi en helt ny styrelse och det har tagit lite tid att sätta sig in i klubbens verksamhet. Först lite om en diskussion vi hade på styrelsemötet angående klubbens verksamhet och mål. Stadgarna har klara mål och uppdrag för lokalklubbarnas arbete, klippt ut några här;

• verka för att bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare av jordbrukets produktionsdjur
• informera om vallhundarna och deras användningsområde.
• anordna vallhundsprov och/eller tävlingar i enlighet med SVaKs bestämmelser.
• utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att vallhundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
• anordna verksamheter i enlighet med SVaKs direktiv.

Det är lätt att tro att SVaK är en tävlingsklubb. Så ser det ibland ut på Vallreg, svak.se och Omkring. Visst det är många av de aktivt tävlande som syns, hörs men även lägger mycket jobb på klubben. Ser vi närmare på det, så är det en klar minoritet. De som förra året gick en IK-2a var 208 stycken, mindre än 10% av medlemmarna. Tittar vi sedan på de som startade flera gånger och verkligen kan räknas till de riktigt tävlande är det en ännu mindre klick. Räknar vi även in de som gick IK-1 och då oftast på lokal nivå, är det 15% av medlemmarna. På nötsidan var det 50 stycken som gick NN-2. Antalet totala starter alla klasser har dessutom minskat med 25% sedan toppåret 2009.

Frågan är vilken verksamhet vi har eller bör ha för majoriteten, de 90% som inte är tävlande, kom gärna med förslag och idéer. Jag tror personligen att en stor del av förklaringen till varför klubben tappar ca 25% av medlemmarna varje år ligger just i att dessa inte känner att de har tillräcklig nytta eller fördel av klubbens verksamhet.

Övrigt i sammanfattning:
Till sekreterare i klubben har Gunilla Rosén utsetts.
Styrelsen har ställt sig bakom TKs önskan att arrangera Nötcupen i år, det blir den 23-24 augusti i Laholm
Av de på årsmötet 4 utsedda delegaterna till SVaKs årsstämma lämnade tyvärr 3 återbud. Till Jönköping åkte till slut Mariette Östberg, Aili Bergsjö och Peter Adbro.
Vi har också beslutat att göra ett utskick till de medlemmar som inte betalt, med förhoppning att minska medlemsbortfallet.

Sen har styrelsen tagit ett nytt beslut och därmed rivit upp ett nytaget beslut av förra styrelsen, vilket inte är så roligt. Det är kostnaden för veterinäravgiften på tävlingar. Under 2013 tog Skånes VK ut 60:-/start. 131017 tog styrelsen ett beslut på att sänka avgiften för 2014 till 25:-. Vi har nu i styrelsen tittat på detta och kommit fram till att vi inte tror denna summa täcker kostnaderna. Under 2013 hade klubben i snitt 29 startande/dag för dessa tävlingar det skulle då inbringa 725:-. Veterinärkostnaderna har i snitt legat på strax under 1000:-. För att säkerställa en kostnadstäckning beslutade vi om en höjning för 2014 till 35:-, vilket gör en total startkostnad på 210:-. Med fortsatt snitt på 29 startande skulle det innebära 1015:-/dag.

På måndag (5 maj) har styrelsen möte tillsammans med UBA och instruktörerna. I första hand för att diskutera den s.k. hundralappen. Men också för att vi i styrelsen ska kunna sätta oss in i klubbens utbildningsverksamhet som vi känner är en av de bitar där vi inte är helt uppdaterade. Det är trots allt styrelsen som ska fatta besluten och då bör vi även där ha ett gott beslutsunderlag.  Det är också den sidan av verksamheten som haft störst förändringar under mina egna 30 år i klubben.

/Peter