Träningsläger på Ravlunda 2004

Text: Karin Ek. Foto: Hans Sandgren

Aili Bergsjö ordnade en träningshelg på Ravlunda hos Sven och Lena Svensson. Vi hade fyra instruktörer till hjälp. Mats Johansson, Roger Nilsson, Jan Ahlström och Sven Svensson som ställde upp denna helg. Mats, Roger och Jan hjälpte till på lördagen, och Mats och Sven på söndagen. Tanken var att vi skulle bygga en tävlingsbana på ÖK-får och ÖK-nöt, och även ställa ut djur, gå banan och ta hand om djuren efter respektive hund.

Lördagen började med banbygge till en ÖK-får tävling. Därefter delades vi upp i tre grupper. Vi hade hundar i olika åldrar allt från nybörjarhundar till SK-hundar. Fåren var lånade av Larry och var mycket utslagsgivande så det var bara de rutinerade tävlingshundarna som klarade av banan. När alla provat på de olika momenten så gick instruktörerna igenom varje ekipage och berättade om ekipagets för och nackdelar. Middagen intogs i köket hos Lena och Sven, det var Elisabet Jeppsson som hade förberett detta mycket bra. Vi som övernattade beställde pizza och var hos Lena och Sven på kvällen, där fortsatte diskussionerna. Söndagen började med banbygge av en ÖK-nöt bana och därefter delade vi upp oss i två grupper, en grupp gick på förmiddagen och den andra gruppen på eftermiddagen. Det gick betydligt bättre på kvigorna denna dag för de orutinerade hundarna, då Svens kvigor är mycket väl invallade. Vid middagen i Köket gick instruktörerna igenom hundarna som hade gått på förmiddagen. Eftermiddagen den led mot sitt slut och kvigorna blev trötta på att bli vallade vilket är förståeligt då dessa sex djur användes hela dagen. Det blev en genomgång av eftermiddagens hundar och avslutning.
Detta var en lyckad kombination av banbygge, hantering av djur och träning på banan och med mycket duktiga instruktörer.
Vi som deltog på får var:
Maria Andersson, deltog själv utan hund (unghund)
Norah Birch Iensen,- Freespe och Easy
Åsa Ramberg,- Inet
Hans Sandgren,- Jigg
Karin Ek,- Nerunder Nixon
Elisabeth Jeppsson,- Tess
Lena Lyden,- Lucky
Aili Bergsjö,- Pace
Susanne Johannesson,- Jill