Tävlingsvärdar 2002; Sven och Lena Svensson

Text och foto: Kicki Myrberg

Kommande helgs tävlingar på Nöt och LP Får går hemma hos Sven och Lena Svensson på en gård utanför Brösarp. Där har dom förutom tre vallhundar också 55 mjölkkor + lika många ungdjur. På gården finns också 30 tackor.
Sven säger att han började fundera på att skaffa hund på mitten av 80 talet men att han inte blev färdig att köpa någon förrän han köpte Lizzi 1988. Sven menar att med dom erfarenheter han har idag skulle han ha köpt mycket tidigare. Den tid man tjänar på att ha hund gör att han rekommenderar alla djurägare till detta. Med dom krav på att djuren ska ut på bete som finns, tjänar man enligt Sven, 1/2 1 timme per dag, under betessäsongen. Ändå tycker Sven att det är inne i stallarna man är mest hjälpt av hunden, vid alla typer av förflyttningar. Viktigt att påpeka är dock att man måste vara intresserad av hunden, när man skaffar sig den. Det är inte liktydigt med att köpa in ett nytt arbetsredskap. Hunden måste få sin tid, speciellt i början, för att bli den tillgång, man sedan inte kan tänka sig att vara utan.

Det som började som ett behov för att underlätta Svens arbete har idag blivit ett stort fritidsintresse, där familjen också blivit indragna. Eller som Sven uttrycker det: ”Man har upptäckt ett liv utanför gården som är roligt och inspirerande”. Sven har tidigare suttit med i Skånes Vallhundsklubbs tävlingskommitté under cirka tio år och har därmed varit inblandad i all tävlingsverksamhet som klubben bedriver. Allt arbete med att arrangera lyckade tävlingar utförs på helt ideell basis. Lena och Sven SvenssonAtt tävla med sin vallhund betyder att man får en bättre hemmahund, tycker Sven. Däremot är Sven inte nöjd med hur tävlingsverksamheten utvecklat sig på nötsidan, fram för allt då på SK klassen. Han tycker den tävlingsformen alltför mycket kopierats från fårsidan. Närarbetsmomenten har alltmer försvunnit och ger för litet poäng och det är där man har mest nytta av hunden i hemmaarbetet. Sven tror att detta är den stora anledningen till att allt färre tävlar på denna nivå. Han tycker också att det är viktigt att vi lägger mer krut på utbildningen av våra instruktörer, så att dom vet vad som behövs för att få en bra nöthund. Sven har deltagit på Nöt SM vid fyra tillfällen: 1992, 1994, 1996 och 1999.
Framtiden för vallhundarna ser Sven an med tillförsikt. Eftersom bondeyrket alltmer blivit ett ensamt yrke kommer vallhunden här väl till pass. När hela familjen förr fick delta för att driva hem djuren från bete, klarar en person det med en bra vallhund idag.
Sven och Lena Svensson hälsar alla deltagare och åskådare välkomna till helgens tävlingar på Nöt och LP får.