Tävlingsvärdar 2002; Öivind Olsson

Text och foto: Kicki Myrberg

Den 2 november anordnas Klubbmästerskap på Nöt hos Öivind Olsson. Öivind är en mjölkbonde med cirka 50 mjölkkor och 60 hektar som han brukar i Björkeberga utanför Sösdala. Han berättar att han har haft vallhund sedan 1989 och att han idag inte kan tänka sig att vara utan hund.

Anledningen till att han skaffade vallhund var att han var trött på att springa, som han uttrycker det. När jag undrar vart han har mest användning för vallhunden så säger han överallt, både inne och ute. Han menar att ju mer man använder hunden ju mer upptäcker man nya situationer där hunden kommer till nytta. Idag har han fyra vallhundar varav två är i arbete, en är pensionär och en är valp. Öivind sitter med i Skånes Vallhundsklubbs tävlingskommitté, sedan några år tillbaka och konstaterar att det är svårt att få tiden att räcka till. Det är svårt att kombinera ideellt arbete med den arbetssituation man har som mjölkbonde.
Öivind lovar att Klubbmästerskapet ska bli ett prov på vad praktiskt arbete kräver av en arbetande nöthund och hälsar samtidigt alla välkomna den 2 november