Tävlingsvärdar 2002; Len Barnes och Camilla Richert

För Årets Klubbmästerskap på får står Len Barnes och Camilla Richert som värdar. Dom bor och äger Lokagården i Tjörnarp där dom har en finullsbesättning på ca: 45 tackor. Gården som ligger mycket vackert bjuder både på hagmarksbeten, åkermark och skog. Förutom arbetet med finullsbesättning, bedriver Len under vinterhalvåret skogsbruk i kombination med murarverksamhet. Camilla arbetar som mellanstadielärare på närbelägna skolan i Sösdala.
Len och Camilla har sedan dom kom till Skåne, varit aktiva inom Skånes Vallhundsklubb. Dom har med stort engagemang hållit kurser, både för rena nybörjare och de litet mer erfarna. Idag har dom tre vuxna hundar, Jess, Ruff och Rick, som används dagligen i arbetet med fåren. Förutom det dagliga arbetet så har Len och Camilla deltagit på tävlingsbanorna runt om i Sverige, såväl inom fårvallning som nötvallning.
För Camilla började intresset för vallhundar redan i unga år, då hennes föräldrar bodde och ägde en av dåtidens största pälsbesättningar, på Öland. Men som Camilla påpekar förstod man sig inte på, vid den tiden, hur och vad man kunde använda en vallhund till. När hela den stora besättningen skulle flyttas låstes vallhunden in och människorna fick agera vallhundar istället!
För Len kom den första kontakten med vallhundar genom den i England så populära TV-serien ”One Man and His Dog”, som Len såg i sitt hemland England. Han har sedan han kom till Sverige haft förmånen att genom sina goda kontakter i England, både importerat hundar från England och tagit hit engelska instruktörer på kurser, till gagn för medlemmarna i Skånes Vallhundsklubb.
Det är med andra ord två mycket hängivna och meriterade vallhundspersoner som inbjuder Skånes Vallhundsklubbs medlemmar till årets Klubbmästerskap på får.