Tävlingar

Vallhundstävlingar genomförs på två olika djurslag – får och nötkreatur.
Tävlingar och prov kan vara officiella eller inofficiella. Officiella tävlingar registreras av Svenska Kennelklubben och kan resultera i officiella meriter.

Vallhundsprov (VP)
finns både på får och nöt. Titeln förkortas GK Vallh Pr.
För att få registrera border collie i SKK krävs att båda föräldrarna är godkända vallhundar.
För att få tävla SM och CK krävs att hunden är godkänd vallhund.

Internationell klass (IK)-1 Får
Provet består av hämt, fösning, drivning, delning och fålla in. De sista två momenten kan variera och bytas mot tex. tratt eller ränna. Här konkurrerar man om placering och rankingpoäng till bland annat Unghundscupen. Rankinglistor finns på Vallreg. Hunden kan även ta meriten 1-pris, 2-pris och 3-pris vilka noteras under hundens sida på Vallreg. För att tikar ska få vara med i Valpförmedlingen krävs minst 2-pris.

Internationell klass (IK)-2 Får
Provet består av hämt, fråndrivning, delning/singling och fålla/tratt/ränna. Tävlingen kan även utformas med dubbelhämt. Mer detaljerat kan du läsa i regler och anvisningar.  Här konkurrerar man om placering och rankingpoäng till bland annat SM.

Certifikat Klass (CK) Får
finns både på får och nöt. Här tilldelas de tre första ekipagen Cert. För att bli Vallhundschampion krävs tre cert. För att få delta i CK måste hunden vara Godkänd Vallhund.

Nordisk Nöt (NN)-1
Provet består av bla hämt, fösning, drivning och fålla. Här konkurrerar man om placering och kan ta meriten 1-pris, 2-pris och 3-pris vilka noteras under hundens sida på Vallreg.För att tikar ska få vara med i Valpförmedlingen krävs minst 2-pris.

Nordisk Nöt(NN)-2 Nöt
Provet består av bla hämt, fråndrivning, delning/sortering, fålla. Mer detaljerat kan du läsa i regler och anvisningar. Här konkurrerar man om placering och rankingpoäng till bland annat SM.