SVaK:s årsmöte

Hej!

Här kommer lite filer som ska behandlas på SVaK:s årsmöte den 27 mars. Vi i Skåne Vallhundsklubbs styrelsen kommer att ha styrelsemöte den 13 mars, dit även våra delegater kommer att kallas. Jag uppmanar alla att sätta sig in i både det nya stadgeförslaget och motionerna till SVaK:s årsmöte och framföra sina åsikter till antingen oss i styrelsen och eller till någon av delegaterna som i år är: Kicki Myrberg, Sven Svensson, Caroline Andersson, Tomas Westman och Christer Palm.

med vänliga hälsningar

Kicki Myrberg

Nya stadgeförslaget

Motioner till SVaK:s årsmöte