Styrelser 1975–2009

      Kommentarer inaktiverade för Styrelser 1975–2009

Klubben bildades 1975 med ett möte på Kulturens Östarp och en interimstyrelse tillsattes.Första Vallhundsprovet i Skånes hölls på Ravlunda 20 september 1975. Domare var Björn Almqvist. Startavgift 30:-

1976 Kurt-Åke Lindhe ordf, Susanne Weibull, Marianne Stenqvist. Suppl: Kerstin Lindhe, Katy Almqvist.

1977 Kurt-Åke Lindhe ordf, Susanne Weibull, Marianne Stenqvist. Suppl: Kerstin Lindhe, Katy Almqvist.

1978 Kurt-Åke Lindhe ordf, Susanne Weibull, Marianne Stenqvist. Suppl: Kerstin Lindhe, Katy Almqvist.

1979 Kurt-Åke Lindhe ordf, Susanne Weibull, Lena Timelin. Suppl: Kerstin Lindhe, Gunnar Dahlberg.

1980 Kurt-Åke Lindhe ordf, Susanne Weibull, Ulf Pyk. Suppl: Lars Törneby, Lena Timelin.

1981 Ulf Pyk ordf. Lena Timelin, Kurt-Åke Lindhe, Susanne Weibull, Ola Adamsson.
Suppl: Karin Areskough, Bertil Persson.

1982 Ulf Pyk ordf. Kurt-Åke Lindhe, Susanne Weibull, Lena Timelin, Bertil Persson.
Suppl: Karin Areskough, Claes von Seth.

1983 Ulf Pyk ordf. Susanne Weibull, Kurt-Åke Lindhe, Bertil Persson, Birthe Brinch Lundman.
Suppl: Karin Areskough, Ingvar Jönsson.

1984 Ulf Pyk ordf. Susanne Weibull, Kurt-Åke Lindhe, Bertil Persson, Birthe Brinch.
Suppl: Pär Ericsson, Ingvar Jönsson.

1985 Bertil Persson ordf. Per Ryttberg, Kurt-Åke Lindhe, Ulf Pyk, Susanne Weibull.
Suppl: Pär Ericsson, Sven Persson.

1986 Bertil Persson ordf. Per Ryttberg, Kurt-Åke Lindhe, Ulf Pyk, Susanne Weibull.
Suppl: Pär Ericsson, Sven Persson.

1987 Bertil Persson ordf. Per Ryttberg, Kurt-Åke Lindhe, Ulf Pyk, Susanne Weibull.
Suppl: Pär Ericsson, Sven Persson.

1988 Bertil Persson ordf. Per Ryttberg, Susanne Weibull, Ulf Pyk, Inga-Karin Ehrnbom.
Suppl: Pär Ericsson, Sven Persson.

1989 Bertil Persson ordf. Peter Adbro, Susanne Weibull, Sven Persson, Ingrid Johansson.
Suppl: Ola Adamsson, Kent Nilsson.

1990 Peter Adbro ordf. Ingrid Johansson, Susanne Weibull, Sven Persson, Ola Adamsson.
Suppl: Kent Nilsson, Kerstin Mårtensson.

1991 Peter Adbro ordf. Ingrid Johansson, Susanne Weibull, Ola Adamsson, Kerstin Höckert.
Suppl: Laila Ericsson, Jonas Johansson.

1992 Peter Adbro ordf. Ingrid Johansson, Susanne Weibull, Ola Adamsson, Kerstin Höckert.
Suppl: Jonas Johansson, Håkan Svensson.

1993 Peter Adbro ordf. Ingrid Johansson, Susanne Weibull, Ola Adamsson, Kerstin Höckert.
Suppl: Håkan Svensson, Ingela Ekelundh.

1994 Peter Adbro ordf. Ingrid Johansson, Ingela Ekelundh, Susanne Weibull, Agneta Abrahansson.
Suppl: Kicki Myrberg, Camilla Richert.

1995 Peter Adbro ordf. Ingrid Johansson, Ingela Ekelundh, Susanne Weibull, Agneta Abrahansson.
Suppl: Kicki Myrberg, Camilla Richert.

1996 Larry Jones ordf. Agneta Abrahansson, Hans Lindberg, Kicki Myrberg, Camilla Richert.
Suppl: Stefan Moberg, Stefan Källkvist.

1997 Larry Jones ordf. Liselott Hansson, Hans Lindberg, Kicki Myrberg, Camilla Richert.
Suppl: Stefan Moberg, Stefan Källkvist.

1998 Larry Jones ordf. Liselott Hansson, Stefan Celind, Kicki Myrberg, Camilla Richert.
Suppl: Stefan Moberg, Krister Johnsson.

1999 Larry Jones ordf. Liselott Hansson, Stefan Celind, Kicki Myrberg, Johanna Kristensson.
Suppl: Stefan Moberg, Krister Johnsson.

2000 Len Barnes ordf. Liselott Hansson, Stefan Celind, Erik Zetterholm, Johanna Kristensson.
Suppl: Krister Johnsson, Jan Ahlström.

2001 Len Barnes ordf. Liselott Hansson, Peter Uhlemann, Erik Zetterholm, Johanna Kristensson.
Suppl: Krister Johnsson, Susanne Johannesson.

2002 Larry Jones ordf. Peter Adbro, Elisabeth Jeppsson, Erik Zetterholm, Johanna Kristensson.
Suppl: Krister Johnsson, Susanne Johannesson.

2003 Larry Jones ordf. Peter Adbro, Elisabeth Jeppsson, Erik Zetterholm
Suppl: Krister Johnsson, Susanne Johannesson.

2004

2005 Elisabeth Jeppsson ordf. Susanne Johannesson, Aili Bergsjö, Kerstin Johansson, Johanna Kristensson.
Suppl: Bo Milton, Agathe Nordh.

2006 Elisabeth Jeppsson ordf. Lena Dahl, Sven Håkansson, Agathe Nordh, Tommy Ernstedt.
Suppl: Bo Milton, Lena Lydén.

2006 Elisabeth Jeppsson ordf. Bo Milton, Sven Håkansson, Agathe Nordh, Tommy Ernstedt.
Suppl: Bertil Olsson , Maria Hansson.

2007 Elisabeth Jeppsson ordf. Bo Milton, Sven Håkansson, Agathe Nordh, Tommy Ernstedt.
Suppl: Bertil Olsson , Maria Hansson.

2008 Kicki Myrberg ordf. Bo Milton, Maria Hansson, Elisabeth Jeppsson, Tommy Ernstedt.
Suppl: Bertil Olsson , Anders Andersson.

2008 Kicki Myrberg ordf. Bo Milton, Maria Hansson, Elisabeth Jeppsson, Tommy Ernstedt.
Suppl: Bertil Olsson , Anders Andersson.

2009 Kicki Myrberg ordf. Bo Milton, Maria Hansson, Elisabeth Jeppsson, Anders Andersson.
Suppl: Anna Göransson Akhlagi, Monika Andersson Hjälte.