Sommartider

Nu stundar sommar och jag hoppas alla får en sommar fylld med goda vallningsupplevelser. Förutsättningarna är alla goda krafter som jobbar ideellt, inte minst djurägare. Men i dessa dagar finns det anledning att påpeka att vi kan bli fler, det blir allt svårare att fylla posterna som behövs för att den här verksamheten ska fungera. Fundera på vad du kan bidra med. Om inte en uppryckning sker på den här fronten kommer klubben sakta att dö sotdöden och det tror jag ingen vill.

På årets fullmäktigemöte för SvaK var det också alarmerande att det inte fanns en enda motion och att debatten var så liten att mötet slutade i rekordfart. Jag är övertygad om att det finns åsikter om verksamheten men vill man förändra är det här det viktigaste stället att göra sin eller klubbens stämma hörd på.

Vi i styrelsen tar tacksamt emot förslag på hur vi ska få fler att engagera sig i klubben, men också vad ni tycker vi ska erbjuda för nya aktiviteter.

Jag vill också passa på att påminna om den goda djurhanteringen vi alltid ska vara goda ambassadörer för. Alla kritiska ögon som tittar på våra aktiviteter (kurser, träningar, uppvisningar eller tävlingar) ska kunna går därifrån med känslan av att djurens välfärd stod i centrum. Det är den bästa reklamen för vår verksamhet.
med hopp om att ni får en fin vallningssommar!