SM Nöt 2010

Efter över ett års förberedelser hälsar vi nu alla varmt välkomna till årets SM i nötvallning. Som ordförande i Skånes Vallhundsklubb känner jag mig stolt över det arbete som har uträttats för att få denna tävling till stånd. Det ideella krafter som ligger bakom ett sådant här arrangemang kan inte nog prisas. Jag vill också redan nu passa på att tacka Sven Hansson med familj som generöst ställer sina djur och gård till förfogande för detta SM.
I dessa tider när effektivisering är ett av ledorden för att få ett lantbruksföretag att fungera har många upptäckt vilken god investering en bra vallhund är. De tids- och arbetsbesparingar en bonde gör med en bra vallhund bidrar snabbt till att den investeringen blir ett stort plus i gårdens ekonomi. Man får dessutom en arbetskamrat som aldrig klagar och som kan det här med djuren.
Någon kan undra om det verkligen går att tävla i denna ädla konst. Svaret är obetingat ja. Det vi vill se och det som premieras är framför allt god djurhantering och effektivt arbete. Samtidigt får vi som tittar på, se ett fantastiskt samspel mellan djur och människa. Den stora utmaningen både hemma på gården och på tävlingsbanan är att ingen situation är den andra lik.
Nu ska Sveriges bästa nötvallare utses och jag är övertygad om att alla åskådare kommer att bjudas en god kamp, må bästa ekipage vinna.