SKKs åtgärder mot covid-19

      Kommentarer inaktiverade för SKKs åtgärder mot covid-19

Dessa beslut gäller tillsvidare och följs upp kontinuerligt av SKKs centralstyrelse, CS, och kansliets ledningsgrupp som noga följer utvecklingen och kommer att ta nya beslut när behov uppstår.

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure. Läs mer om inställda SKK-evenemang och force majeure.

Rekommendationer för års- och fullmäktigemöten

Alla klubbar inom SKK-organisationen behöver skjuta upp sina fysiska års- och fullmäktigemöten eller att genomföra dem på distans. Många av våra klubbars medlemmar är äldre, ingår i en riskgrupp eller behöver resa för att medverka på års- och fullmäktigemöten. Att en så stor andel av medlemmarna är förhindrade eller känner oro för att delta vid föreningens viktigaste möten ger inga bra förutsättningar för medlemsdemokrati.

Dispens för senarelagda årsmöten till efter sommaren

Den 11 mars 2020 beslutade SKKs Centralstyrelse att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Den 27 mars beslutade CS att förlänga dispensen till efter sommaren.

Årsmöten och fullmäktigemöten på distans

Med anledning av covid-19 kan SKKs anslutna klubbar arrangera förenklade årsmöten och fullmäktigemöten på distans med start den 14 april 2020. Här beskriver vi hur det ska gå till för att vara godkänt.

Information till svenska domare

Svenska domare som vill avboka uppdrag utomlands på grund av egen oro för coronaviruset kan göra det utan disciplinära åtgärder från SKK. Det gäller samtliga kategorier av svenska domare.

Tips till hunduppfödare

I samband med en valpkull får hunduppfödare ofta fler besök. Därför har vi sammanställt några tips till dig som har en valpkull, för hur du och dina valpköpare tillsammans kan minska risken för smittspridning.

Receptionen på SKKs kansli är stängd

Svenska Kennelklubbens kansli stänger sin reception till och med den 13 april. Kansliets arbete fortgår som vanligt, men var gärna förberedd på något längre handläggningstider.

 

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/