Sju uppvisningar 2002

Text: Susanne Johannesson Foto: Arne Schmitz

Från mitten av september till mitten av november har jag haft sju uppvisningar för skol-och förskolebarn med lärare och föräldrar.
Syftet har inte bara varit att visa upp endast vallningen utan jag slog två flugor i en smäll och passade på att samtidigt informera barnen om vikten av att vårda vår fina natur. Jag jobbar ideellt tillsammans med tre andra FNF medlemmar (Falsterbonäsets naturvårdsförening) med en kampanj mot nedskräpningen i Vellinge kommun, som ökat så markant att det var hög tid att ta tag i det.
Förutom skräpplockardagar, tidningsartiklar och nu senast en nyuppsatt utställning på Skanörs bibliotek, kommer vi att arrangera exkursioner av olika slag ute i naturen. Den största målgruppen blir de mindre barnen som får lära sig att naturen fungerar bäst och är vackrast utan skräp.
Här på näset har vi betesmarker i anslutning till havet, där mycket skräp väller in under vintern. Många säckar fylls under våren, innan djuren släpps ut. Jag har då sparat en säck med diverse skräp som jag, efter uppvisningen, häller ut på lämplig plats i hagen och berättar bla hur fort det går att hitta och plocka det och vad konsekvenserna kan bli om djuren får det i sig. Barnen är så tacksamma att informera. De engagerar sig otroligt mycket och detta har resulterat i att de tillsammans med lärarna har gett sig ut på egna skräpplockardagar!
Alice och Jill har fått turas om att visa upp sig och barnen har ivrigt trängts vid fållan när det var dags att få klappa fåren.
Naturligtvis informerar jag dem om hur extrem Border Collien är som arbetshund och efter att ha sett hundarna jobba är det ingen som än så länge ifrågasatt det…