Nytt från styrelsen

Då flera medlemmar visat intresse för att få länkar till sina hemsidor här på Skåne VK:s site tog styrelsen på senaste mötet följande beslut:

Styrelsen beslutade att de medlemmar som önskar få länk till sina hemsidor på Skåne VK:s hemsida är välkomna men att vi då som motprestation kräver att de länkar till Skåne VK på sina siter.

Ni som är intresserade kan höra av sig till mig på kicki.myrberg@gmail.com

Vi har också fått förfrågningar angående vallhundsuppvisningar och vad riktlinjerna för prissättning för sådana är. Vi tyckte så här:

Styrelsen beslutade att vi rekommenderar medlemmar som håller uppvisningar i anslutning till arrangemang som inte direkt är riktade till vår verksamhet att ta betalt för sina tjänster. Ett riktpris per uppvisning bör vara 3 000 kronor om man ska hålla med djur och allt annat som ingår. I övriga är det upp till medlemmarna själva att bedöma om man ska ta betalt för denna typ av verksamhet.