Möte för styrelse, instruktörer och UBA den 5/5 2014.

Kallelse.

Styrelse och instruktörer kallas till möte för information och diskussion där vi ska komma fram till gemensamma riktlinjer om vad som gäller för kursverksamheten i Skånes VK.

Viktigt att ni kommer! Det är nästen obligatorisk närvaro.
Anmäl förhinder till Paula 0705-41 43 64
eller Tommy 0708-16 09 51

Dag: måndagen den 5 Maj 2014
Tid: Kl. 19.00
Plats: Bönders Hus i Höör/ LRF huset

 

På dagordningen står:

*Information om utbildning.

*Vad som är kurs i klubbens regi och vad som är kurs i egen regi.

*100- lappens vara eller icke vara, ev. alternativ till 100-lappen.

*Övrigt.

 

Väl mött!
Peter Adbro
Paula Zieger och Tommy Ernstedt