Medlemsmöte 7 november 2001

Text: Peter Adbro

Onsdagen den 7 november avhöll klubben ett medlemsmöte med SVaK:s ordf. Svante Olsson på Vannaröds Slott i Sösdala. Närvarande var förutom Svante 30 st medlemmar från klubben.

Anledningen till mötet var bildandet av Öresundsvallarna. Svante berättade bl.a. att det inte går att bilda en ny klubb inom SVaK utan att det måste ske som en delning av redan befintlig klubb, med en delning av verksamhetsområdet.

Vid den efterföljande diskussionen visade det sig ganska snabbt att det tyvärr inte fanns någon öppning för att hitta en kompromiss eller annan lösning. Flera förslag till lösningar bl.a. att Öresundsvallarna skulle kunna fungera som en sektion inom Skånes VK lades fram, dock utan att accepteras av ÖV.

Under kvällen gjordes också en enkät angående verksamheten inom klubben, resultatet av den kan du se genom att klicka på pdf-länken till höger. På frågan om en delning av klubbben var 3 för en delning och resterande emot.