Klubbmästerskap på får 13 maj

I år ska vi ha KM-får hos Sven Håkansson i Kristianstad. Det blir som vanligt på Kristi himmelsfärdsdag, drop in mellan kl. 10-11.
Man får bara tävla med en hund.
Mat och kaffe försäljning kommer att finnas på tävlingsplatsen.
Tävlingsplatsen ligger alldeles intill Högskolan. Vi skyltar från Näsby.
VÄLKOMNA! TK-får