Jul och Nyår står för dörren!

Jul och Nyår står för dörren!  Jag vill tacka alla medlemmar som gjort denna klubb möjlig med alla de insatser ni gjort på ideell basis. Ni är alla fantastiska ❤️. Att det blir lite meningsskiljaktigheter emellanåt hör till i en förening, jobbigt tycker en del men faktum är att oftast bygger det till en mer stärkande klubb och starkt utvecklande genom att kunna diskutera bästa lösning 😉.

Ser fram emot 2020 då vi har fått fram fina idéer till medlemsvård. Kallelsen till årsmötet ligger i tidningen Omkring, vill du göra din röst hörd om framtiden så glöm inte att betala in medlemsavgift. Styrelsen vill se många som möjligt på mötet.

Jag har idag fixat julstämningen i mitt hus och vill med hela styrelsen Önska er en riktigt God Jul o Gott Nytt År/er orförande Aili