Instruktörsträff/dag lördagen 4 maj

Lördagen den 4 maj kommer vi att ordna en instruktörsträff/dag.
Dagen kommer att vara en ”brain-stormingdag” där alla instruktörer utbyter erfarenheter och hjälper varandra.
Tanken är att det ska finnas med några hundar och/eller ekipage (som givetvis vill delta) som ni kört fast på, där vi hjälps åt att hitta lösningar. Dagen kommer även vara ett uppdateringstillfälle.
För er instruktörer som inte kunde vara med vid senaste uppdateringstillfället är det extra viktigt att ni kommer för att bibehålla er auktorisering. Särskilt om ni har för avsikt att hålla kurser i år.

Exakt plats och tid kommer vi att lägga ut senare, så håll utkik på hemsidan!
Sprid informationen er instruktörer emellan och boka upp dagen så ses vi den 4 maj!

Paula och Tommy UBA