Instruktörsmötet den 20 april 2002

Text Johanna Kristensson och Susanne Johannesson

Samlingsplats var hos Johanna Kristensson i Hedensjö. Dagen bjöd på bra väder, men lite för kallt att sitta ute. En något blygsam skara instruktörer slöt upp, 8 st.
Johanna och Susanne inledde mötet med att berätta om ett eventuellt samarbete med Studiefrämjandet, vad som krävs och gäller för ett framtida stöd.
Vi fördelade de nyanmälda kursdeltagarna till de olika instruktörerna och sen fick vi en rapport om instruktörskursen hos Mosse Magnusson i våras av de som deltagit.
Temat för dagen var unghundsträning, vilket man kan diskutera om i all oändlighet…
Vi gick igenom Mosses ideer teoretiskt och efter en god lunch gick vi ut på fältet och testade detta praktiskt på en del unghundar. Det fungerade bra på de flesta. Vi provade även med lina på de hundar som var överdrivet energiska och som inte tyckte att ett stopp var nödvändigt. När man ser de olika hundtyperna, blir man återigen påmind om att det får aldrig finnas bara ett sätt att träna hund utan man måste vara öppen och ha en stor portion fantasi för att nå ett gott resultat med de olika individerna.
”Målet är detsamma för oss alla, en väl fungerande hund, men vägen dit ser väldigt olika ut” som Mosse uttrycker det. Man kan bara instämma.
Ett nytt instruktörsmöte planeras till hösten, då vi ska bla ska sammanfatta den gångna säsongen.