Info från senaste styrelsemötet

På senaste styrelsemötet tog vi en del beslut som kommer att påverka årets vallningsverksamhet en del, här följer ett axplock:

  • Vi beslutade att sänka veterinäravgiften till 60 kronor per ekipage. Vi testar det det här året för att se hur utfallet blir.
  • Vi beslutade också att alla som under detta år klarar ett VP får en tävlingsstart betald eller om de hellre vill kan de använda motsvarande summa till någon form av utbildningsverksamhet (Gå hos någon instruktör, delbetalning av kurs etc). Erbjudandet gäller endast en gång per person och år. Även detta testar vi detta år för att sedan göra en utvärdering. Erbjudandet kräver att den som vill få denna förmån meddelar sig till Marianne Klima på mail: marianne@time2learn.se
  • Vi vill försöka utnyttja Omkring bättre för att spara på lite infon. Tomas Westman är ansvarig för att ta emot och vidarebefordra information till Peter Adbro från alla som vill ha ut information till klubbens medlemmar. Nästa manusstopp är den 27 april och tidningen kommer ut den 10 maj. Du som vill nå ut med information till klubbens medlemmar i detta Omkring kontaktar alltså Tomas Westman landala_farm@spray.se  eller Peter Adbro peter@proart.se som är vår lokalredaktör för Omkring.

Nästa styrelsemöte är den 19 april klockan 19.00.