Front Page

Svenska Vallhundsklubben, SVaK, är en central organisation bestående av 26 stycken lokalklubbar. En av dessa lokalklubbar är Skånes Vallhundsklubb som till medlemsantalet är den största, med cirka 200 medlemmar. SVaK bildades 1969 och har idag cirka 2500 medlemmar, till största delen djurägare som använder vallhunden i det dagliga arbetet på gården. 1977 associerades SVaK med Svenska Kennelklubben och blev därmed ensam ansvarig för Bordercollieaveln i Sverige.

SVaK har en valpförmedling där endast valpar efter, vallningsmeriterade, friröntgade samt ögonspeglade och fria från PRA/CEA, föräldrar förmedlas. SVaK har också ett avelsråd som arbetar med avelsfrågor och som kan ge råd vid till exempel hundval. Dessutom finns det en tävlings- och en utbildningskommitté.

Skånes Vallhundsklubb är en av de äldsta lokalavdelningarna och bildades 1975.
I Skånes Vallhundsklubb finns bland annat styrelse, tävlingskommitté, avelsrådgivare och instruktörer. Lokalt är utbildningen av förare och hundar den största och viktigaste biten, en annan stor del är tävlingsverksamheten.

Medlemskap i Svenska Vallhundsklubben kostar 300 per år och betalas in på Bankgiro 5784-3336. Ange på talongen att du vill tillhöra Skånes VK. Då får man tidningen Omkring (4nr./år), dessutom erhåller man då Skåne Vallhundsklubbs egna Infon med information om all verksamhet på det lokal planet.