Handlingar

Mötesprotokoll för Skånes VK förvaras hos klubbens ordförande.

De lämnas ut på begäran.