Epilepsirisk i avel med Border Collie

Skånes och Blekinges vallhundsklubbar bjuder in till en lokal avelskonferens kring spridningen av epilepsi hos Border Collie. Våra medlemmar Peter Nilsson, Skånes VK, och Lena Karlsson, Blekinge VK, presenterar sin kartläggning av epilepsi i rasen och svarar på alla de frågor som vi tror att många medlemmar burit på sedan Peter och Lena offentliggjorde sitt material i januari. De kommer också att berätta hur de gått vidare med att bearbeta data i kartläggningen där Peter håller på att ta fram digitala verktyg för att uppfödare (och valpköpare) ska få hjälp att beräkna risken för sjukdom i provparningar. I första hand är konferensen ett erbjudande till medlemmar i Skåne och Blekinge, men i mån av plats också för SVAK-medlemmar i andra klubbar.
Peter och Lena har delat sitt material med Sofia Malm som är genetiskt sakkunnig på SKKs avdelning för avel och hälsa. Hon har bl a arbetat med statistikbaserade index för HD på ett sätt som har intressanta metodiska beröringspunkter med Peters och Lenas arbete med databearbetning. Vår ambition var att försöka hitta ett datum när Sofia också skulle kunna medverka. Det blev till slut omöjligt, men vi är övertygade om att kvällen kommer att bli givande och gå fort ändå.
När? Måndag 1 juni kl 18.
Var? Studiefrämjandets lokaler i Kristianstad, Västra Storgatan 51H, 291 23 Kristianstad (ligger rättvist ungefär mittemellan båda klubbarnas ytterområden).
Hur? Matiga mackor till självkostnadspris (så behöver ni inte hinna äta mellan jobbet och konferensen). Anmälan till Kicki Myrberg på epost kicki.myrberg@gmail.com eller sms 070-971 35 08 senast fredag 29 maj.

Välkomna hälsar styrelserna i Skåne och Blekinge!
Föreläsningen sker i samarbete med Studiefrämjandet