Enkät från Nationella TK

Följande brev har kommit från det nationella tävlingskommittén:

Hej på er alla Lokalklubbar runt om i landet.

Vi skickar er härmed en enkätundersökning som rör vår tävlingsverksamhet.
Den kommer också att finnas på vallreg under filarkivet i TK mappen.
Tävlingskommittén håller på att se över våra kvalsystem för att se om vi kan
ev.hitta ett bättre system.

Till hjälp i det arbetet behöver vi veta vad våra medlemmar runt om i landet
har för uppfattning ang.vårt nuvarande system samt lite annat som rör vår
tävlingsverksamhet.

Denna enkät har skickats till samtliga lokalklubbar inom SVaK, med adress till
ordf.samt sekreterare. Vi hoppas att ni behandlar denna enkät seriöst och fyller
i den efter att ni har behandlat den ordentligt inom er klubb.

Jag ber er därför att fylla i följande enkät: Enkät-TK januari 2011 och antingen sända direkt till  sammankallande i TK:
Nils Agerbjer
Lynäs 218
820 23 Bergvik
eller direkt till mig, så gör jag en sammanställning av åsikterna i klubben. Hur ni än gör ska enkäten vara inskickad senast den 28 februari 2011. Det är också viktigt att ni skriver från vilken lokalklubb ni kommer.

Vi ska också försöka ta upp frågan till diskussion på årets årsmöte.
med vänliga hälsningar
Kicki Myrberg med mailadress: kicki.myrberg@gmail.com