Den arbetande vallhunden

Vi måste vara beredda att ta vid där Leaderprojektet slutar och kunna fortsätta att erbjuda våra medlemmar som driver näringsverksamhet, både med får och nöt/mjölkproduktion, det de efterfrågar.

Så en liten kommitté sattes ihop bara för att komma igång. Den består idag av Åsa Ramberg, som också var med i Leaderprojektet, Stina Olsson, Jörgen Arvidsson, Eric Johansson och Paula Zieger.
Allt är i sin linda och vi har bara börjat dra lite riktlinjer för hur vi tror att det kan bli bra:

  • Hjälp att introducera hund i arbete på den egna gården efter grundträning och grundkurs.
  • Hjälp till grundkurs, att komma till de instruktörer som är speciellt intresserade och kunniga av det praktiska arbetet. Något för klubbens UBA att hjälpa till med.
  • Kursdagar med inriktning på praktiskt arbete.
  • Studiebesök och ”gå bredvid”.

Vill du veta mer eller ha hjälp från oss i Skånes VK med din arbetshund oavsett om du jobbar med får, nötdjur eller mjölkkor så tveka inte att kontakta oss.
Våra kontaktuppgifter hittar du här på Skånes VKs hemsida.

DSC05036Leaderprojektet ”Den arbetande vallhunden” lyckades med det som klubben i sig inte riktigt lyckats med, att öppna dörren till bl. a fårnäringen/ Skånes fårintressenter.
Fårintressenterna har varit skeptiska till vallningen och många gånger upplevt att det varit på fårens bekostnad, men nu vinklades vallningen från ett helt annat håll och med annat fokus än på tävling med linjer och poäng, det verkliga livet och nyttan med en arbetshund.
Kontakten med Skånes fårintressenter har fortsatt och arbetande hund kommitén fick förfrågan om vi ville vara med på deras Fårdag? Svaret var såklart JA!
Så i juli kommer vi finnas på plats och medverka på Skånes fårintressenters fårdag som går av stapeln den 20 juli hemma hos Magnus Jönsson i Ö Sallerup vid Hörby i Skåne.
Den är tänkt som en fältdag/utställning med inriktning får.
Fårintressenternas syfte med fårdagen är att erbjuda fårföretagare en dag med kompetensutveckling inom effektiv och god djurhantering med hjälp av vallhundar, hanteringsanläggningar, fårklippning och elektroniska öronmärken. Tanken med dagen är också att på ett trevligt sätt visa personer med intresse av skånsk landsbygd, och fårföretagande i synnerhet, hur modern svensk fårhållning ser ut i syfte att stärka de mervärden som svenska lamm och fårprodukter står för.
Målet är att dagen skall ha 300 eller fler besökare och att mässan har 15 eller fler utställare/deltagare från företag, organisationer och myndigheter i branschen..
Jätteroligt att få vara med och visa näringen nyttan med hund.

Fantastiskt samarbete som vi hoppas kan fortsätta och detta tack vare Leaderprojektet ” Den arbetande vallhunden”!

Verkar det intressant, vill ni veta mer så hör av er,eller passa på om du ändå är i  Skåne  att besöka “Fårdagen”, så ses vi där och kan berätta mer !