Julfest 11 december

Vi har glädjen att erbjuda alla medlemmar ett julfirande i trevliga vallhundsvänners sällskap. Klubben står för maten och icke alkoholhaltiga drycker.

Datum: 11 december
Tid: 18.30
Plats: Andrarums församlingshem

Anmäl ditt deltagande till Kicki Myrberg på kicki.myrberg@gmail.com senaste den 4 december. Vi behöver få in minst 20 deltagare för att vi ska kunna ordna detta julfirande. (Då detta är ett medlemsarrangemang vill vi att du i samband med anmälan verifierar ditt medlemsskap)

Mycket välkomna!

Klubbmästerskap får 21 november

Klubbmästerskap på får Andrarum äger rum lördagen den 21 november. Vi samlas 10.00 på stora fältet uppe på slottet Christinehof.

Du anmäler dig på plats, allt från VP-hundar och uppåt är välkomna. Kostnaden är 100 kronor per start.

Mycket välkomna!

Nytt från styrelsen

Då flera medlemmar visat intresse för att få länkar till sina hemsidor här på Skåne VK:s site tog styrelsen på senaste mötet följande beslut:

Styrelsen beslutade att de medlemmar som önskar få länk till sina hemsidor på Skåne VK:s hemsida är välkomna men att vi då som motprestation kräver att de länkar till Skåne VK på sina siter.

Ni som är intresserade kan höra av sig till mig på kicki.myrberg@gmail.com

Vi har också fått förfrågningar angående vallhundsuppvisningar och vad riktlinjerna för prissättning för sådana är. Vi tyckte så här:

Styrelsen beslutade att vi rekommenderar medlemmar som håller uppvisningar i anslutning till arrangemang som inte direkt är riktade till vår verksamhet att ta betalt för sina tjänster. Ett riktpris per uppvisning bör vara 3 000 kronor om man ska hålla med djur och allt annat som ingår. I övriga är det upp till medlemmarna själva att bedöma om man ska ta betalt för denna typ av verksamhet.

Kvarts-SM 15-16 augusti

Kommande helg står Eksholmens gård med familjen Rasmusson värdar när Kvarts-SM på fårvallning avgörs. Skånes Vallhundsklubb arrangerar tävlingen som går över 2 dagar där det sammanlagda resultaten vaskar fram de 15 bästa ekipagen, som går vidare till SM-semifinal.

Svenska Vallhundsklubben, där Skånes Vallhundsklubb ingår, ordnar tävlingar och prov för att främja god djurhantering och god djuromsorg i det dagliga arbetet med nötkreatur och får. Tanken med tävlingarna är att de ska likna de praktiska situationer som uppstår i all form av djurproduktion, på så sätt bevaras och vidareutvecklas vallhundarnas unika vallningsegenskaper.

På Eksholmen gård driver familjen Rasmusson ett ekologiskt certifierad lantbruk med lammuppfödning, gårdsbutik och Bed & Breakfast. Fåren som är Gotländska Pälsfår är de djur som de tävlande ska ta sig an kommande lördag och söndag. Missa inte detta tillfälle att se människa och djur i formidabelt samspel.

VÄGBESKRIVNING:
Vägbeskrivning norrifrån: Från Staffanstorp kör väg 108, vid infart mot Malmö Airport/Sturup, sväng vänster in på Norra Sturupsvägen. Följ vägen 4 km fram till Eksholmsvägen och skylt ”Eksholmens gård, Vismarlöv” sväng vänster in på Eksholmsvägen, kör 200 meter sväng vänster upp genom allén.
Vägbeskrivning söderifrån: Från Ystad kör väg E65, vid infart mot Malmö Airport/Sturup, sväng höger i rondellen in på Södra Sturupsvägen. Följ vägen fram till nästa rondell sväng vänster mot Lund och följ vägen 3 km fram till skylt ”Eksholmens gård, Vismarlöv” sväng höger in på Eksholmsvägen, kör 200 meter sväng vänster upp genom allén.

Prova på nötvallning

Välkomna att prova på nötvallning den 6 augusti utanför Kristianstad under Aili Bergsjös ledning. Kravet är en grundtränad hund rena tassar och skor, och en god djurhantering.
Vi kör igång klockan 18.00 och tänder grillen 18.30. Skånes VK står för korv med tillbehör, du tar med dig dricka. Arrangemanget är i övrigt gratis för medlemmar. Anmäl dig till Madelaine Benterfalk på mejl: madeleinebenterfalk@hotmail.com senast den 3 augusti, vi vill att du i mejlet verifierar att du är medlem 2015 via ditt medlemsnummer.
Mycket välkomna!

styrelsen för Skånes VK

Vägbeskrivning:
Kör E22 mot Vä kör in på Kung Knuts väg som går genom hela Vä kör mot skylt Rickarum sen är det bara raka spåret Venestad ca.9 Km. Köra höger in på Klårrödsvägen ca 200 m vänster vitt hus med grått tak på vänster sida . Klårrödsvägen 11, 291 92 Kristianstad.

Epilepsirisk i avel med Border Collie

Skånes och Blekinges vallhundsklubbar bjuder in till en lokal avelskonferens kring spridningen av epilepsi hos Border Collie. Våra medlemmar Peter Nilsson, Skånes VK, och Lena Karlsson, Blekinge VK, presenterar sin kartläggning av epilepsi i rasen och svarar på alla de frågor som vi tror att många medlemmar burit på sedan Peter och Lena offentliggjorde sitt material i januari. De kommer också att berätta hur de gått vidare med att bearbeta data i kartläggningen där Peter håller på att ta fram digitala verktyg för att uppfödare (och valpköpare) ska få hjälp att beräkna risken för sjukdom i provparningar. I första hand är konferensen ett erbjudande till medlemmar i Skåne och Blekinge, men i mån av plats också för SVAK-medlemmar i andra klubbar.
Peter och Lena har delat sitt material med Sofia Malm som är genetiskt sakkunnig på SKKs avdelning för avel och hälsa. Hon har bl a arbetat med statistikbaserade index för HD på ett sätt som har intressanta metodiska beröringspunkter med Peters och Lenas arbete med databearbetning. Vår ambition var att försöka hitta ett datum när Sofia också skulle kunna medverka. Det blev till slut omöjligt, men vi är övertygade om att kvällen kommer att bli givande och gå fort ändå.
När? Måndag 1 juni kl 18.
Var? Studiefrämjandets lokaler i Kristianstad, Västra Storgatan 51H, 291 23 Kristianstad (ligger rättvist ungefär mittemellan båda klubbarnas ytterområden).
Hur? Matiga mackor till självkostnadspris (så behöver ni inte hinna äta mellan jobbet och konferensen). Anmälan till Kicki Myrberg på epost kicki.myrberg@gmail.com eller sms 070-971 35 08 senast fredag 29 maj.

Välkomna hälsar styrelserna i Skåne och Blekinge!
Föreläsningen sker i samarbete med Studiefrämjandet

Vi testar förslag till nytt Vallhundsprov

Alla klubbmedlemmar som är intresserade av det nya VP-förslaget är välkomna till Häckeberga lördagen den 28:e februari kl tio.
Bakgrunden är att styrelsen fått en skrivelse från regelbokskommittén där de önskar att få in synpunkter från alla klubbar om det nya förslaget till VP. Synpunkterna ska vara kommittén till handa den 1 mars.
Den 28:e bygger vi upp banan tillsammans och låter sedan några VP-ekipage testa den. Det kommer att ges utrymme för diskussioner efter varje ekipage och även göras en sammanfattning som sedan kan skickas in till regelbokskommittén.
Vi söker också några som är intresserade av att ställa upp som testpersoner tillsammans med sin hund. Är du och din hund färdiga för VP? Anmäl i så fall ditt intresse till marianne@time2learn.se
Ta gärna med fikakorgen så fikar vi och reflekterar för utfallet tillsammans.
Det är bra för oss att veta hur många som kommer, anmäl dig till marianne@time2learn.se innan den 24:e feb.
Vägbeskrivning:
Från E65 mellan Svedala och Skurup tag vänster mot Häckeberga några kilometer innan Skurup.
Följ slingervägen ca en mil tills du passerat Häckeberga slott på vänster hand. Strax efter slottet kommer ett trekantskors, håll rakt fram där. Efter ca 50 meter tag till vänster vid fårhagen. Parkera där.
Från Genarp
Kör höger mot Häckeberga och följ vägen några kilometer tills du får Häckeberga slott och sjön på höger sida. Strax därefter kommer ett trekantskors där du håller vänster. Efter ca 50 meter tag till vänster vid fårhagen. Parkera där.
Vänliga hälsningar
Marianne Klima