Avelskonferens

Välkommen til ARs Avelskonferens om vallningsegenskaper och avelsarbete

Har du kunskaper och åsikter om border collie-avel?
Vill du lära dig mer om avelsarbete för arbetsegenskaper?

Teman:
Är arbetsegenskaper ärftliga?
Hur kan vi använda moderna avelsmetoder i avelsarbetet för border collie?
Hur kan vi beskriva och utvärdera hundarnas egenskaper på bästa sätt?
Hur kan vi använda en arbetsbeskrivning som ett verktyg i avelsarbetet, så att djurägaren får hjälp med att hitta en vallhund som passar hans/hennes behov?
Vilka fallgropar bör vi undvika i arbetet?

Lördag 3/11 Föreläsningsdag

9.00 Incheckning
9.30-10.00 Introduktion
10.00-11.30 Per Arvelius
Per är genetiker vid Institutionen för husdjursgenetik vid SLU.
Om avel för mentala egenskaper/funktionsegenskaper.

Varför ska man bry sig om mentala egenskaper/arbetsegenskaper i aveln?
Vad är för- och nackdelar ur ett avelsperspektiv med ”fingertoppskänsla”, funktionsbeskrivningar, tester resp. tävlingar?
Vad är arvbarhet och vad är skillnaden gentemot ärftlighet?
Vad är BLUP?
Varför är index bättre än fenotypselektion?
Vad är validitet och varför är det så viktigt?
Hur mäter man på bästa sätt?
Spelar det någon roll hur beskrivningsprotokollet ser ut?

11:30 – 12:30 Lunch

12:30 – 14:00 Per Arvelius

14:15 – 16:00 Mette Ulvestad
Mette är civilagronom i husdjursämnen från Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, med huvudfokus på avel och genetik. Hon är sedan 12 år medlem og sedan 6 år ordförande i avelsrådet för Norsk Vorstehhundklubb. Hon arbetar till vardags på Tine Mejerier.
Mette kommer att prata om de praktiska erfarenheter hon har från arbetet med att förbättra jaktegenskaperna hos vorstehern i Norge.
Kan vi i SVAK dra nytta av de erfarenheterna?

Søndag 4/11 Workshop

Under sommaren har ett antal instruktörer testat ett utkast av unghundsbeskrivningen och de har gett oss värdefull feedback. Vi vet att instruktörer, djurägare och uppfödare besitter stor kunskap om border colliens egenskaper och om vad som krävs i olika besättningar. Vi vet att det finns olika åsikter och olika behov. Vi vill ha feedback från er alla och ser fram emot en konstruktiv diskussion.

09:00 – 12:00
Vi kommer att titta på och beskriva ett antal hundar i grupper.
Hur fungerar protokollet?
Vilka förbättringar kan vi göra?
Saknar ni några egenskaper?

12:00-13:00 Lunch

13:00 – ca 15:00 Diskussion

Plats: Brohyttans missionshus och Lekeberga gård utanför Örebro

Pris: 500 kr, fika och lunch inkluderat båda dagarna.

Anmälan:
Thomas Stokke, thomas@klickerklok.se, telefon 073-8128769

Betalning: SVAKs PG 88 33 40-2 Svenska Vallhundsklubben senast 20. oktober

Tips på boende:

Lekeberga gård http://www.lekeberga.se tel 019-29 11 32 mob 0706 29 11 32
Bäcks B&B http://www.backsgard.se
Tingsgården B&B http://www.hallagarden.nu
Sannabadets Camping http://www.sannabadet.se
Sannakroa http://sannakroa.se