Anmäl deltagande på aktivitetsdagarna

På grund av den mänskliga faktorn försvann viktig information om aktivitetsdagarna 28–29 juli i senaste infot.

Observera
Anmäl dig till aktiviteterna antingen på kursskanesvk@gmail.com
Eller till Susanne tfn 0731-826560, Paula tfn 0705-414364
Namn och vad du vill vara med på.
Ingen anmälan är bindande men det kan vara bra för oss att veta ungefär hur många som kommer.
Alla aktiviteter är en medlemsförmån och därför gratis. Ni tar endast med vallhund, fikakorg och ett gott humör. Det går självklart att komma utan hund med bara för att umgås.

VÄLKOMNA!